V oblasti audiovize jsme koproducenty a aktivními partnery výrazných
uměleckých počinů! Pro film, reklamu i divadlo nabízíme také
komplexní řešení stavebních prácí, dopravu, bezpečnostní
služby a jak tomu v umění bývá, jsme připraveni udělat cokoli je
právě třeba. Nabízíme kvalitně odvedenou práci v požadovaném
termínu v prvotřídní ceně.

Naší doposud nejrozsáhlejší spoluprácí představuje seriál
“Zrádci” Viktora Tauše, ke kterému sme poskytli všechy z výše
zmíněných služeb. Viktor Tauš k tomu říká: “Naší_
spolupráce a přátelství si ze srdce vážím a raduji se z její
kontiuity na aktuálních projektech. Bez Vás by výsledky aší tvorby
nebyly takové, jaké jsou. Děkuju!” _Viktor Tauš.

S Viktorem Taušem v současnosti spolupracujeme pokračujeme na
divadelně filmových projektech Amerikánka: Hrajeme pro Medici, Film
Naživo. Podílíme se aké na divadelním představení Amerikanka a
Vrahova Hygiena. Ne všech těchto projektech se také aktivně
podílíme v pozici producenta a prvotního investora.